Een sprankelende basisschool

Enquête over Sprankel.

Eens in de twee jaar wordt er een peiling gehouden om de tevredenheid over een school, in ons geval Sprankel, vast te stellen. De peiling wordt gehouden onder ouders, de leerlingen van groep 5 t/m 8 en het team. Door deze informatie krijgen we een goed beeld van hoe de ouders, de kinderen en de leerkrachten denken over Sprankel. Meer dan 50% van de oduers heeft gereageerd. Daarvoor mijn hartelijke dank. De uitslag van de peiling wordt geanalyseerd en uiteraard krijgt u een terugkoppeling van de resultaten en wat we er mee gaan doen.

De brieven met de uitslag en de analyse vindt u bij het kopje Schoolinfo - brieven

Heeft u vragen over de peiling, neemt u dan contact op met Lia Thijssen, tel. nr. 0316-247480.