Een sprankelende basisschool

Kalender

Schoolfotograaf

Deze week 10-minutengesprekken

Carnavalsoptocht Aerdt

Carnavalsoptocht Herwen

Weer naar school, inloop met koffie

Sinterklaasfeest

Versieravond 5 december

Deze week 10-minutengesprekken

Aankomst Sinterklaas in Herwen

Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

Carnaval ochtend

Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

Studiedag, alle leerlingen vrij

Studiemiddag, alle leerlingen 12.00 uur uit

2e Pinksterdag

Hemelvaart, alle leerlingen vrij

Koningsspelen, leerlingen 12.00 uur vrij

Goede vrijdag en Pasen, leerlingen vrij

Studiedag LiemersNovum, leerlingen vrij

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur vrij

Carnaval tot 12.00 uur, daarna leerlingen vrij

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur vrij

Studiedagen, alle leerlingen vrij

Studiemiddag vanaf 12.00 uur

Cultureeleducatie voorstelling TRASH! voor groep 5/6 en 7/8 in het Musiater

Cultureeleducatie: voorstelling Bekkens en Branie voor groep 3/4 in het Musiater

Cultureeleducatie: voorstelling Ei in het Musiater voor groep 1/2

Laatste schooldag, leerlingen 12.00 uit

Wennen in de nieuwe groepen

Meester- en juffendag

Afscheidsavond van groep 8

Toneelavond groep 1 t/m 6

Start oudergesprekken t/m 15 juli

Studiedag, alle leerlingen vrij

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur uit

Studiedag, alle leerlingen vrij

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur uit

Start Avondvierdaagse Gelders Eiland t/m/ 4 juni

2e Pinksterdag

1e Pinksterdag

Schoolfotograaf

Weer naar school

Koningsspelen, leerlingen 12.00 uur uit

Groep 8 Start Eindtoets

Tweede Paasdag

Eerste Paasdag

Goede vrijdag, alle leerlingen vrij

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur uit

Start oudergesprekken t/m 4 maart

Weer naar school

Studiedag, alle leerlingen vrij

Studiedag, alle kinderen vrij

Optocht Herwen

Carnaval, kinderen 12.00 uur uit

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur uit

Begin Kerstvakantie kinderen 12.00 uur uit

Kerstviering 's avonds

Sinterklaasfeest tot 14.10 uur

Versieravond Sinterklaas

Aankomst Sinterklaas in Herwen

Laatste inleverdag WeCycle

Weer naar school

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur uit

Begin herfstvakantie, leerlingen 12.00 uur vrij

Studiedag LiemersNovum, leerlingen vrij

Einde Kinderboekenweek

Start Kinderboekenweek

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur uit

Start WeCycle inzamelactie Sprankel

Deze week startgesprekken t/m 10 sept

AMN Aansluitingstoets groep 7, 3e dag

AMN Aansluitingstoets groep 7, 1e dag

AMN Eindtoets groep 8, 2e dag

AMN Eindtoets groep 8, 1e dag

Introductie leerlingen groep 8 op het Liemers College

Rapporten mee en 10-minutengesprekken

Vergadering OV

Weer naar school, inloop met koffie

Leerlingen vrij

Meester- en juffendag

Afscheid groep 8

Musical groep 7/8

Toneelavond groep 1 t/m 6

Informatie avond

Rapporten mee en facultatieve oudergesprekken

Vergadering OV

Vergadering MR

Vervolg afname CITO Eindejaarstoetsen

Start afname CITO Eindejaarstoetsen

Weer naar school

Vergadering OV

Weer naar school

AMN Aansluitingstoets groep 7, 2e dag

Inloopmoment na schooltijd

Inloopmoment na schooltijd

Weer naar school

Vergadering OV

Vergadering MR

Schoolfotograaf

Techniekmorgen groep 7/8

Klassenlunch (ikeetbeter) groep 8

Over de tong 9ikeetbeter) groep 6

Stapel gezond(ikeetbeter) Groep 5

Basketbalclinic door Joris Herbes

Expeditie "Lekker in je vel" (ikeetbeter) Groep 7

Basketbalclinic door Joris Herbes

Basketbalclinic door Joris Herbes

Weer naar school

Vervolg afname CITO Middentoetsen

Leerlingen vrij

Vergadering OV

Vergadering MR

Weer naar school, inloop met koffie voor de ouders

Vergadering OV

Leerlingen vrij

Korfbalclinic door Joris Herbes

Korfbalclinic door Joris Herbes

Techniekmorgen groep 7/8

Sinterklaas op school

Inpakavond Sinterklaas groep 1 t/m 4

Deze week 10 minutengesprekken 's middags

Aankomst Sinterklaas in Herwen

Vergadering MR

Raad van Toezicht/GMR scholencontactdag

Jeugdverpleegkundige

Schoolontbijt

Spreekuur jeugdarts

Weer naar school

Kijkmiddag Kinderboekweek

Kijkmiddag Kinderboekweek

Bezoek: Schrijfster Annemarie Bon ivm Kinderboekenweek

Week van de pauzehap (ikeetbeter) Groep 5 t/m 8

Expert Burgers Zoo in alle klassen ivm dierendag

Knutselen 1-8 voor de Kinderboekenweek: Voertuigen "Reis met me mee"

Opening Kinderboekenweek: Voertuigen "Reis met me mee"

Informatieavond

Vergadering MR

1e schooldag... inloop met koffie!

Juffen- en meesterdag

Spelenderwijsorkest

Spelenderwijsorkest

Boekje vakantiespelen Rijnwaarden mee

Spelenderwijsorkest

Groep 1/2 'Kijk, kabouters!' NMEles

Atlethiek clinic tijdens gym

KLassenfuif Sfynx 7/8

Spelenderwijsorkest

Atlethiek clinic tijdens gym

Spelenderwijsorkest

Overleg overblijfouders

Laatste schooldag, alle kinderen om 12.00 uur vrij!

Musical 7/8 en afscheid groep 8

Toneel groepen 1 tm 6

MR vergadering

Informatieavond terug- en vooruitblik

OR vergadering

Deze week rapport mee en facultatieve oudergesprekken

Overleg overblijfouders

Ophaaldag kleding tgv OR

Goede vrijdag, alle kinderen vrij

Paaslunch alle groepen

Schoolfotograaf

MR vergadering

OR vergadering

Fout in papieren versie: dit is een gewone schooldag

Liemers Novumdag alle kinderen vrij!

Deze week rapport mee en 10-minuten-gesprekken

OR vergadering

Verkeersgroep

MR vergadering

Weer naar school, inloop met koffie

Start kerstvakantie

OR vergadering

Einde Schoenmaatjes; dozen versieren!

Sinterklaas iedereen v.a. 12.00 uur vrij

Nieuwsbrief

Halt les groep 7/8

Start Schoenmaatjes

Inpakavond groepen 1 t/m 4

Deze week 10-minuten-gesprekken 's middags

Aankomst Sint Herwen

OR vergadering

MR vergadering

Weer naar school

Inloop met koffie

Leerlingen vrij

Laatste schooldag

Leerlingen na 12.00 uur vrij

Musical groep 7/8

Afscheid groep 8

Toneel groep 1 t/m 6

Informatieavond

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Weer naar school

Hemelvaartsdag

Leerlingen vrij

Inloop project

Weer naar school

Tweede Paasdag

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Paasbrunch - eieren zoeken

Studiedag Proles

Leerlingen vrij

Presentatie Muziekimpuls en verenigingen

10-minutengesprekken

10-minutengesprekken

Weer naar school

Jacqueline jarig

Weer naar school

Inloop en koffie drinken

Leerlingen na 12.00 uur vrij

Korte nieuwsbrief

Kerstknutselen?

Leerlingen vrij

Leerlingen na 12.00 uur vrij

Brigitte jarig

10-minutengesprekken - vrijwillge basis

Ouderavond nieuwe stijl

Henriëtte jarig

MR vergadering

Overleg overblijfouders

Weer naar school

Einde Kinderboekenweek.

Bezoek schrijvers aan school.

Kinderboekenweek

Opening schooljaar 8.30 - 9.00 uur

Weer naar school - Inloop met koffie/thee drinken

Toneelavond groep 1 t/m 6

Musical groep 7-8

Informatieavond.

Na 12.00 uur leerlingen vrij

10-minutenavond.

Tweede Pinksterdag

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Weer naar school

Tweede Paasdag

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Meester/juffendag

Weer naar school

10-minutenavond

Jacqueline jarig

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Vormselviering.

Inloop / koffieuurtje

Weer naar school

kerststukjes maken??

Sinterklaas (lln. niet extra vrij)

Inpakavond groep 1 t/m 4

10-minutenavond

10-minutenavond

Techniek groep 7-8

Brigitte jarig

André (conciërge) jarig

Henriëtte jarig

Weer naar school

Inloop Kinderboekenweek

Weer naar school

Afscheid groep 8

Toneel ouders - avond

Toneel opa's en oma's - middag

Generale toneel

Studiedag Proles

Kledinginzameling

Weer naar school

Tweede Pinksterdag

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Leerlingen middag vrij

Leerlingen vrij

Tweede Paasdag

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

10 - minutenavond

10 - minutenavond

Ondersteunings-team

Weer naar school

Carnaval middag

Schoonmaak groep 1-2-3

Middag kerststukjes maken

Kledinginzameling

Ondersteunings-team

Informatieavond - alle groepen

Informatieavond

Openingsviering.

Weer naar school

Leerlingen vrij

's Middags vrij

Inpakavond groep 1 t/m 4

10 - minutenavond

10 - minutenavond

Brigitte jarig

Weer naar school

Inloop Kinderboekenweek

Begin Kinderboekenweek

Schoolfotograaf

Spreekuur jeugdarts

Spreekuur verpleegkundige

Doktersassistente op school.

Informatieavond samenwerking De Driehoek en De Berkhaag

Voorstelling 's middags afsluiting project.

Laatste schooldag

Afscheid groep 8

Ouders groep 1 t/m 6 avond

Toneel opa's en oma's - middag

Generale toneel

Schoonmaak groep 1-2-3

Ondersteunings-team

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Tweede Paasdag

Leerlingen vrij

World Vision dag met afsluitend een voorstelling

10 - minutenavond

10 - minutenavond

World Vision Sponsorloop

Leerlingen middag vrij

Jacqueline jarig

Ondersteunings-team

Weer naar school

Carnaval middag

Leerlingen vrij

Studiedag Proles

Studiedag Proles

Weer naar school

Kerstknutselochtend

Leerlingen vrij

's Middags vrij

Inpakavond groep 1 t/m 4

10 - minutenavond

10 - minutenavond

Ondersteunings-team

Brigitte jarig

Leerlingen middag vrij

Studiemiddag

Weer naar school

Inloop Kinderboekenweek

Opening Kinderboekenweek.

Openingsviering.

Informatieavond - alle groepen

Weer naar school

Inzameling kleding

Sportdag groep 5 t/m 8

Pinksteren - vrij

Weer naar school

Goede Vrijdag - vrij

Vastenviering

Inloop Project

Weer naar school

Opening projectweek

10 - Minutenavond

10 - Minutenavond

Jacqueline jarig

Weer naar school

Broodmaaltijd

Kerstviering

Kerstknutselochtend

Sinterklaas - Middag vrij

Inpakavond - Sinterklaas

10 - Minutenavond

10 - Minutenavond

Brigitte jarig

Weer naar school

Inloop Kinderboekenweek

Bezoek Fred Diks (Schrijver Koen Kampioen)

Opening Kinderboekenweek

Weer naar school

Informatieavond

Afsluitende borrel

Afscheid groep 8

Toneel opa’s/oma’s + 1 t/m 6 avond

Generale toneel

Schoonmaakavond 1/4

Directieoverleg Lia

Grote Sportdag Rijnwaarden

Inloop project

Directieoverleg Lia

Slagbal groep 7

IB netwerk Lia

Leerlingen vrij

Begin 2e project

Vastenviering 9.00 OB/10.00 BB

Weer naar school

Studiedag Leerlingen vrij

IB netwerk Lia

Openingsviering