Een sprankelende basisschool

Kalender

Leerlingen vrij

Laatste schooldag

Leerlingen na 12.00 uur vrij

Musical groep 7/8

Afscheid groep 8

Toneel groep 1 t/m 6

Informatieavond

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Weer naar school

Hemelvaartsdag

Leerlingen vrij

Inloop project

Weer naar school

Tweede Paasdag

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Paasbrunch - eieren zoeken

Studiedag Proles

Leerlingen vrij

Presentatie Muziekimpuls en verenigingen

10-minutengesprekken

10-minutengesprekken

Weer naar school

Jacqueline jarig

Weer naar school

Inloop en koffie drinken

Leerlingen na 12.00 uur vrij

Korte nieuwsbrief

Kerstknutselen?

Leerlingen vrij

Leerlingen na 12.00 uur vrij

Brigitte jarig

10-minutengesprekken - vrijwillge basis

Ouderavond nieuwe stijl

Henriëtte jarig

MR vergadering

Overleg overblijfouders

Weer naar school

Einde Kinderboekenweek.

Bezoek schrijvers aan school.

Kinderboekenweek

Opening schooljaar 8.30 - 9.00 uur

Weer naar school - Inloop met koffie/thee drinken

Toneelavond groep 1 t/m 6

Musical groep 7-8

Informatieavond.

Na 12.00 uur leerlingen vrij

10-minutenavond.

Tweede Pinksterdag

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Weer naar school

Tweede Paasdag

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Meester/juffendag

Weer naar school

10-minutenavond

Jacqueline jarig

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Vormselviering.

Inloop / koffieuurtje

Weer naar school

kerststukjes maken??

Sinterklaas (lln. niet extra vrij)

Inpakavond groep 1 t/m 4

10-minutenavond

10-minutenavond

Techniek groep 7-8

Brigitte jarig

André (conciërge) jarig

Henriëtte jarig

Weer naar school

Inloop Kinderboekenweek

Weer naar school

Afscheid groep 8

Toneel ouders - avond

Toneel opa's en oma's - middag

Generale toneel

Studiedag Proles

Kledinginzameling

Weer naar school

Tweede Pinksterdag

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Leerlingen middag vrij

Leerlingen vrij

Tweede Paasdag

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

10 - minutenavond

10 - minutenavond

Ondersteunings-team

Weer naar school

Carnaval middag

Schoonmaak groep 1-2-3

Middag kerststukjes maken

Kledinginzameling

Ondersteunings-team

Informatieavond - alle groepen

Informatieavond

Openingsviering.

Weer naar school

Leerlingen vrij

's Middags vrij

Inpakavond groep 1 t/m 4

10 - minutenavond

10 - minutenavond

Brigitte jarig

Weer naar school

Inloop Kinderboekenweek

Begin Kinderboekenweek

Schoolfotograaf

Spreekuur jeugdarts

Spreekuur verpleegkundige

Doktersassistente op school.

Informatieavond samenwerking De Driehoek en De Berkhaag

Voorstelling 's middags afsluiting project.

Laatste schooldag

Afscheid groep 8

Ouders groep 1 t/m 6 avond

Toneel opa's en oma's - middag

Generale toneel

Schoonmaak groep 1-2-3

Ondersteunings-team

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Tweede Paasdag

Leerlingen vrij

World Vision dag met afsluitend een voorstelling

10 - minutenavond

10 - minutenavond

World Vision Sponsorloop

Leerlingen middag vrij

Jacqueline jarig

Ondersteunings-team

Weer naar school

Carnaval middag

Leerlingen vrij

Studiedag Proles

Studiedag Proles

Weer naar school

Kerstknutselochtend

Leerlingen vrij

's Middags vrij

Inpakavond groep 1 t/m 4

10 - minutenavond

10 - minutenavond

Ondersteunings-team

Brigitte jarig

Leerlingen middag vrij

Studiemiddag

Weer naar school

Inloop Kinderboekenweek

Opening Kinderboekenweek.

Openingsviering.

Informatieavond - alle groepen

Weer naar school

Inzameling kleding

Sportdag groep 5 t/m 8

Pinksteren - vrij

Weer naar school

Goede Vrijdag - vrij

Vastenviering

Inloop Project

Weer naar school

Opening projectweek

10 - Minutenavond

10 - Minutenavond

Jacqueline jarig

Weer naar school

Broodmaaltijd

Kerstviering

Kerstknutselochtend

Sinterklaas - Middag vrij

Inpakavond - Sinterklaas

10 - Minutenavond

10 - Minutenavond

Brigitte jarig

Weer naar school

Inloop Kinderboekenweek

Bezoek Fred Diks (Schrijver Koen Kampioen)

Opening Kinderboekenweek

Weer naar school

Informatieavond

Afsluitende borrel

Afscheid groep 8

Toneel opa’s/oma’s + 1 t/m 6 avond

Generale toneel

Schoonmaakavond 1/4

Directieoverleg Lia

Grote Sportdag Rijnwaarden

Inloop project

Directieoverleg Lia

Slagbal groep 7

IB netwerk Lia

Leerlingen vrij

Begin 2e project

Vastenviering 9.00 OB/10.00 BB

Directieoverleg Lia

Weer naar school

Studiedag Leerlingen vrij

IB netwerk Lia

Openingsviering