Een sprankelende basisschool

Kalender

Schoolfotograaf

Deze week 10-minutengesprekken

Rapporten mee

Carnavalsoptocht Aerdt

Carnavalsoptocht Herwen

Weer naar school, inloop met koffie

Sinterklaasfeest

Versieravond 5 december

Deze week 10-minutengesprekken

Aankomst Sinterklaas in Herwen

Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

Carnaval ochtend

Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

Studiedag, alle leerlingen vrij

Studiemiddag, alle leerlingen 12.00 uur uit

2e Pinksterdag

Hemelvaart, alle leerlingen vrij

Meivakantie, leerlingen vrij

Koningsspelen, leerlingen 12.00 uur vrij

Goede vrijdag en Pasen, leerlingen vrij

Studiedag LiemersNovum, leerlingen vrij

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur vrij

Studiedagen, leerlingen vrij

Carnaval tot 12.00 uur, daarna leerlingen vrij

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur vrij

Studiedagen, alle leerlingen vrij

Studiemiddag vanaf 12.00 uur

Cultureeleducatie voorstelling TRASH! voor groep 5/6 en 7/8 in het Musiater

Cultureeleducatie: voorstelling Bekkens en Branie voor groep 3/4 in het Musiater

Cultureeleducatie: voorstelling Ei in het Musiater voor groep 1/2

Zomervakantie t/m 5 september

Laatste schooldag, leerlingen 12.00 uit

Wennen in de nieuwe groepen

Meester- en juffendag

Afscheidsavond van groep 8

Toneelavond groep 1 t/m 6

Start oudergesprekken t/m 15 juli

Rapporten mee

Studiedag, alle leerlingen vrij

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur uit

Nieuwsbrief

Studiedag, alle leerlingen vrij

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur uit

Nieuwsbrief

Start Avondvierdaagse Gelders Eiland t/m/ 4 juni

2e Pinksterdag

1e Pinksterdag

Hemelvaartsdag, leerlingen vrij

Schoolfotograaf

Nieuwsbrief

Weer naar school

Koningsspelen, leerlingen 12.00 uur uit

Groep 8 Start Eindtoets

Groep 7 Start Aansluitingstoets

Tweede Paasdag

Eerste Paasdag

Goede vrijdag, alle leerlingen vrij

Nieuwsbrief

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur uit

Nieuwsbrief

Start oudergesprekken t/m 4 maart

Rapporten mee

Weer naar school

Studiedag, alle leerlingen vrij

Studiedag, alle kinderen vrij

Optocht Aerdt

Optocht Herwen

Carnaval, kinderen 12.00 uur uit

Nieuwsbrief

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur uit

Nieuwsbrief

Begin Kerstvakantie kinderen 12.00 uur uit

Kerstviering 's avonds

Sinterklaasfeest tot 14.10 uur

Nieuwsbrief

Versieravond Sinterklaas

Aankomst Sinterklaas in Herwen

Laatste inleverdag WeCycle

Studiedag, alle leerlingen vrij

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Weer naar school

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur uit

Begin herfstvakantie, leerlingen 12.00 uur vrij

Studiedag LiemersNovum, leerlingen vrij

Einde Kinderboekenweek

Start Kinderboekenweek

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur uit

Start WeCycle inzamelactie Sprankel

Deze week startgesprekken t/m 10 sept

Nieuwsbrief

AMN Aansluitingstoets groep 7, 3e dag

AMN Aansluitingstoets groep 7, 1e dag

AMN Eindtoets groep 8, 2e dag

AMN Eindtoets groep 8, 1e dag

Introductie leerlingen groep 8 op het Liemers College

Rapporten mee en 10-minutengesprekken

Vergadering OV

Weer naar school, inloop met koffie

Leerlingen vrij

Meester- en juffendag

Afscheid groep 8

Musical groep 7/8

Toneelavond groep 1 t/m 6

Nieuwsbrief

Informatie avond

Rapporten mee en facultatieve oudergesprekken

Vergadering OV

Vergadering MR

Vervolg afname CITO Eindejaarstoetsen

Nieuwsbrief

Start afname CITO Eindejaarstoetsen

Weer naar school

Vergadering OV

Nieuwsbrief

Weer naar school

AMN Aansluitingstoets groep 7, 2e dag

Inloopmoment na schooltijd

Inloopmoment na schooltijd

Koningsspelen

Weer naar school

Vergadering OV

Vergadering MR

Schoolfotograaf

Techniekmorgen groep 7/8

Klassenlunch (ikeetbeter) groep 8

Over de tong 9ikeetbeter) groep 6

Stapel gezond(ikeetbeter) Groep 5

Basketbalclinic door Joris Herbes

Expeditie "Lekker in je vel" (ikeetbeter) Groep 7

Basketbalclinic door Joris Herbes

Basketbalclinic door Joris Herbes

Nieuwsbrief

Weer naar school

Vervolg afname CITO Middentoetsen

Leerlingen vrij

Nieuwsbrief

Vergadering OV

Vergadering MR

Start afname CITO Middentoetsen

Nieuwsbrief

Weer naar school, inloop met koffie voor de ouders

Vergadering OV

Leerlingen vrij

Korfbalclinic door Joris Herbes

Nieuwsbrief

Korfbalclinic door Joris Herbes

Techniekmorgen groep 7/8

Sinterklaas op school

Inpakavond Sinterklaas groep 1 t/m 4

Deze week 10 minutengesprekken 's middags

Aankomst Sinterklaas in Herwen

Vergadering MR

Raad van Toezicht/GMR scholencontactdag

Jeugdverpleegkundige

Schoolontbijt

Nieuwsbrief

Spreekuur jeugdarts

Weer naar school

Kijkmiddag Kinderboekweek

Kijkmiddag Kinderboekweek

Bezoek: Schrijfster Annemarie Bon ivm Kinderboekenweek

Week van de pauzehap (ikeetbeter) Groep 5 t/m 8

Expert Burgers Zoo in alle klassen ivm dierendag

Nieuwsbrief

Knutselen 1-8 voor de Kinderboekenweek: Voertuigen "Reis met me mee"

Opening Kinderboekenweek: Voertuigen "Reis met me mee"

Informatieavond

Vergadering MR

Nieuwsbrief

1e schooldag... inloop met koffie!

Juffen- en meesterdag

Spelenderwijsorkest

Spelenderwijsorkest

Boekje vakantiespelen Rijnwaarden mee

Spelenderwijsorkest

Groep 1/2 'Kijk, kabouters!' NMEles

Koffieochtend

Atlethiek clinic tijdens gym

KLassenfuif Sfynx 7/8

Spelenderwijsorkest

Koffieochtend

Atlethiek clinic tijdens gym

Spelenderwijsorkest

Overleg overblijfouders

Laatste schooldag, alle kinderen om 12.00 uur vrij!

Musical 7/8 en afscheid groep 8

Toneel groepen 1 tm 6

MR vergadering

Informatieavond terug- en vooruitblik

OR vergadering

Deze week rapport mee en facultatieve oudergesprekken

Nieuwsbrief

Overleg overblijfouders

Ophaaldag kleding tgv OR

Nieuwsbrief

Goede vrijdag, alle kinderen vrij

Paaslunch alle groepen

Schoolfotograaf

MR vergadering

Nieuwsbrief

OR vergadering

Fout in papieren versie: dit is een gewone schooldag

Liemers Novumdag alle kinderen vrij!

Deze week rapport mee en 10-minuten-gesprekken

OR vergadering

Nieuwsbrief

Verkeersgroep

MR vergadering

Nieuwsbrief

Weer naar school, inloop met koffie

Start kerstvakantie

Nieuwsbrief

OR vergadering

Einde Schoenmaatjes; dozen versieren!

Sinterklaas iedereen v.a. 12.00 uur vrij

Nieuwsbrief

Halt les groep 7/8

Start Schoenmaatjes

Inpakavond groepen 1 t/m 4

Deze week 10-minuten-gesprekken 's middags

Aankomst Sint Herwen

OR vergadering

MR vergadering

Nieuwsbrief

Weer naar school

Inloop met koffie

Koningsspelen

Leerlingen vrij

Stakingsdag

Laatste schooldag

Leerlingen na 12.00 uur vrij

Musical groep 7/8

Afscheid groep 8

Toneel groep 1 t/m 6

Rapport mee

Informatieavond

Nieuwsbrief

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Nieuwsbrief

Weer naar school

Hemelvaartsdag

Leerlingen vrij

Inloop project

Nieuwsbrief

Weer naar school

Tweede Paasdag

Leerlingen vrij

Goede Vrijdag

Leerlingen vrij

Paasbrunch - eieren zoeken

Studiedag Proles

Leerlingen vrij

Presentatie Muziekimpuls en verenigingen

10-minutengesprekken

Nieuwsbrief

10-minutengesprekken

Rapport mee

Weer naar school

Jacqueline jarig

Carla jarig

Nieuwsbrief

Evelyne jarig

Nieuwsbrief

Weer naar school

Inloop en koffie drinken

Leerlingen na 12.00 uur vrij

Kerstviering

Ineke jarig

Korte nieuwsbrief

Kerstknutselen?

Leerlingen vrij

Sinterklaas

Leerlingen na 12.00 uur vrij

Brigitte jarig

Nieuwsbrief

10-minutengesprekken - vrijwillge basis

Ouderavond nieuwe stijl

Schoolontbijt

André jarig

Kitty jarig

Henriëtte jarig

Nieuwsbrief

MR vergadering

Overleg overblijfouders

Inloopavond

Weer naar school

Einde Kinderboekenweek.

Suzanne jarig

Bezoek schrijvers aan school.

Nieuwsbrief

Kinderboekenweek

Marlies jarig

Opening schooljaar 8.30 - 9.00 uur

Respectweek

Nieuwsbrief

Weer naar school - Inloop met koffie/thee drinken

Toneelavond groep 1 t/m 6

Musical groep 7-8

Schoolreisje

Informatieavond.

Na 12.00 uur leerlingen vrij

10-minutenavond.

Nieuwsbrief

Rapport mee

Nieuwsbrief

Tweede Pinksterdag

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Nieuwsbrief

Weer naar school

Koningsspelen

Tweede Paasdag

Leerlingen vrij

Goede Vrijdag

Leerlingen vrij

Eieren zoeken

Nieuwsbrief

Sponsorloop

Meester/juffendag

Nieuwsbrief

Weer naar school

10-minutenavond

Rapport mee

Jacqueline jarig

Nieuwsbrief

Carla jarig

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Vormselviering.

Evelyne jarig

Nieuwsbrief

Inloop / koffieuurtje

Weer naar school

Kerstviering

Ineke jarig

kerststukjes maken??

Nieuwsbrief

Sinterklaas (lln. niet extra vrij)

Inpakavond groep 1 t/m 4

10-minutenavond

10-minutenavond

Techniek groep 7-8

Brigitte jarig

André (conciërge) jarig

Kitty jarig

Henriëtte jarig

Nieuwsbrief

Suzanne Jarig

Marlies jarig

Weer naar school

Inloop Kinderboekenweek

Nieuwsbrief

Weer naar school

Afscheid groep 8

Toneel ouders - avond

Toneel opa's en oma's - middag

Generale toneel

Rapport mee

Studiedag Proles

Kledinginzameling

Weer naar school

Tweede Pinksterdag

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Koningsspelen

Leerlingen middag vrij

Leerlingen vrij

Tweede Paasdag

Leerlingen vrij

Goede Vrijdag

Leerlingen vrij

Vastenactie

10 - minutenavond

Sponsorloop

10 - minutenavond

Rapport mee

Ondersteunings-team

Weer naar school

Carnaval middag

Schoonmaak groep 1-2-3

Middag kerststukjes maken

Kledinginzameling

Ondersteunings-team

Informatieavond - alle groepen

Informatieavond

Openingsviering.

Evelyne jarig

Weer naar school

Kerstviering

Leerlingen vrij

's Middags vrij

Inpakavond groep 1 t/m 4

Sinterklaas

10 - minutenavond

10 - minutenavond

Rapport mee

Brigitte jarig

Kitty jarig

Weer naar school

Inloop Kinderboekenweek

Suzanne jarig

Begin Kinderboekenweek

1e schooldag

Schoolfotograaf

Spreekuur jeugdarts

Spreekuur verpleegkundige

Doktersassistente op school.

Informatieavond samenwerking De Driehoek en De Berkhaag

Voorstelling 's middags afsluiting project.

Laatste schooldag

Afscheid groep 8

Ouders groep 1 t/m 6 avond

Toneel opa's en oma's - middag

Generale toneel

Rapport mee

Schoonmaak groep 1-2-3

Ondersteunings-team

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Tweede Paasdag

Leerlingen vrij

Goede Vrijdag

World Vision dag met afsluitend een voorstelling

10 - minutenavond

10 - minutenavond

World Vision Sponsorloop

Rapport mee

Leerlingen middag vrij

Studiemiddag

Jacqueline jarig

Ondersteunings-team

Weer naar school

Carla jarig

Carnaval middag

Evelyne jarig

Leerlingen vrij

Studiedag Proles

Studiedag Proles

Weer naar school

Kerstviering

Kerstknutselochtend

Leerlingen vrij

Sinterklaas

's Middags vrij

Inpakavond groep 1 t/m 4

10 - minutenavond

10 - minutenavond

Rapport mee

Ondersteunings-team

Brigitte jarig

Leerlingen middag vrij

Studiemiddag

Schoolontbijt

Kitty jarig

Weer naar school

Inloop Kinderboekenweek

Suzanne jarig

Opening Kinderboekenweek.

Openingsviering.

Informatieavond - alle groepen

Weer naar school

Inzameling kleding

Sportdag groep 5 t/m 8

schoolreisje

Rapport mee

Pinksteren - vrij

Kinderen vrij

Weer naar school

Goede Vrijdag - vrij

Vastenviering

Inloop Project

Sponsoractie

Weer naar school

Opening projectweek

10 - Minutenavond

10 - Minutenavond

Rapport mee

Jacqueline jarig

Evelyne jarig

Weer naar school

Broodmaaltijd

Kerstviering

Kerstknutselochtend

Kinderen vrij

Sinterklaas - Middag vrij

Inpakavond - Sinterklaas

10 - Minutenavond

10 - Minutenavond

Rapport mee

Brigitte jarig

Kitty jarig

Weer naar school

Suzanne Jarig

Inloop Kinderboekenweek

Bezoek Fred Diks (Schrijver Koen Kampioen)

Opening Kinderboekenweek

Weer naar school

Informatieavond

Afsluitende borrel

Afscheid groep 8

Toneel opa’s/oma’s + 1 t/m 6 avond

Generale toneel

Schoonmaakavond 1/4

Directieoverleg Lia

Rapport mee

Grote Sportdag Rijnwaarden

Inloop project

Directieoverleg Lia

Slagbal groep 7

IB netwerk Lia

Leerlingen vrij

Begin 2e project

Middag Vrij

Goede Vrijdag

Vastenviering 9.00 OB/10.00 BB

10 min.avond

Rapport mee

Weer naar school

Studiedag Leerlingen vrij

Sinterklaas

IB netwerk Lia

Openingsviering