Ouderbetrokkenheid

Wij streven een sterke leerling-ouder-IKC driehoeksrelatie na. Daarom zijn goede contacten met ouders voor ons van wezenlijk belang. Zowel het IKC als ouders streven dezelfde doelen na: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. 

Wij doen dit door middel van:

- jaarlijkse startgesprekken 
- oudergesprekken in november, februari en juni
- ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten
- communicatie over de actuele gang van zaken
- ouders worden betrokken bij (extra) zorg
- ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind