Verlofaanvraag

Ouders kunnen verlof aanvragen door het invullen van het volgende formulier:

Verlofbrief

en dit te mailen naar: directie.sprankel@liemersnovum.nl

Vervolgens krijgt u bericht of uw aanvraag is goed - of afgekeurd. 

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag alleen in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties