Onderwijs

Kinderen moeten zich veilig en prettig voelen. In een goed klimaat en in een goede en uit­da­gen­de leeromgeving willen we het beste uit elk kind halen. Daarom wordt elke leerling nauw­let­tend gevolgd. Hoe verlopen de leerprestaties? Moet het aanbod aangepast worden? Voldoen de leer­­middelen? Elke leerling krijgt het onderwijs dat we zouden wensen voor onze eigen kinderen. Uw kind, ons kind.

In de schoolgids staat beschreven hoe we dat willen waarmaken.