Schooltijden

Er wordt gewerkt met het vijf gelijke dagen model. Alle leerlingen gaan van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.10 uur naar school. De deuren gaan elke morgen om 8.20 uur open, zodat we om 8.30 uur ook echt kunnen beginnen. Helpt u hieraan mee door uw kind op tijd te laten komen?