Vertrouwenspersoon

Leerlingen kunnen in eerste instantie bij eigen juf of meester terecht, in tweede instantie bij onze vertrouwenspersoon. Indien er sprake van pestproblematiek is wordt het pestprotocol gevolgd en zijn ib'er en directeur betrokken.

Wilt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon? Dit kan via een email naar: vertrouwenspersoon.sprankel@liemersnovum.nl (deze link stuurt een e-mail)