Missie en visie

Onze school is een algemeen bijzondere basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. Het is ons doel om de kennis en vaardigheden van de kinderen te ontwikkelen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich zo ontwikkelen dat ze goed kunnen omgaan met de snel veranderende wereld om hen heen. We willen ze leren om zelfredzaam te zijn en dat ze op een goede wijze omgaan met anderen. Daarom laten we ze leren met en van elkaar, waardoor ze vertrouwen krijgen in zichzelf en in elkaar.
We vinden, buiten kennisoverdracht, de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen belangrijk. Kinderen kunnen daardoor op zoek naar hun eigen talenten.

Kinderen die Sprankel verlaten voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ze kunnen goed samenwerken, zelfstandig plannen en uitvoeren. Ze zijn positief kritisch op zichzelf en hun omgeving, én ze hebben zicht op hun eigen talenten. Ze durven zich te uiten! En tot slot voelen de kinderen zich verantwoordelijk voor zichzelf en hun omgeving.