Klachtenregeling

Natuurlijk kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Dat horen wij dan graag van u!

Wij adviseren u hiervoor de volgende stappen:

1. Bespreek uw onvrede met de leerkracht. Komt u er niet uit, ga dan naar stap 2.

2. Leg uw verhaal voor aan de directeur. Zij/hij zal ook andere partijen aanhoren, waar nodig. Nog geen oplossing? Ga dan naar stap 3.

3. Zoek contact met de vertrouwenspersoon van school. Dit kan via mail:vertrouwenspersoon.sprankel@liemersnovum.nl (deze link stuurt een e-mail).  Hopelijk komt u er dan uit. Of misschien concludeert u dat u ook stap 4 wilt zetten.

4. U legt uw zaak voor aan het college van bestuur van LiemersNovum. Ook het bestuur zal naar betrokken partijen luisteren.
LiemersNovum, Mercurion 106903 PZ, Zevenaar, 0316 – 226514, info@liemersnovum.nl (deze link stuurt een e-mail)

5. Als uw onvrede nog steeds niet is weggenomen, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Dat kan op twee manieren:

6. U neemt contact op met Chiene Hulst, de externe vertrouwenspersoon. U bereikt haar op chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl (deze link stuurt een e-mail) of via 06 45 43 42 66.

7. U schrijft een brief naar de klachtencommissie: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV PO), Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar. Contactpersoon: Martine van Dijk, 0316 34 16 18.