Beeldcoaching

Gedurende het schooljaar zal er in de groep van uw zoon/dochter video-opnamen gemaakt worden door één of meer beeldcoaches. Beeldcoaching is een methode om onderwijsgevenden te begeleiden bij hun onderwijskundige taak. Er worden video opnames gemaakt van de onderwijssituatie. Uit deze opnames worden fragmenten geselecteerd die besproken worden met de onderwijsgevende. Samen met de beeldcoach wordt nagegaan hoe het lesgeven in de groep verloopt. Belangrijk uitgangspunt is vooral het contact tussen de onderwijsgevende en de leerlingen maar ook de sfeer in de klas/groep, de manier waarop de groep werkt en de wijze waarop de onderwijsgevende les geeft. Soms zullen er daardoor veranderingen plaatsvinden die voor het goed functioneren van de leerlingen en de onderwijsgevende van belang zijn. Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik bedoeld zijn. De beelden worden bewaard in een beveiligde omgeving en vernietigd als het begeleidingstraject is afgesloten. Wanneer er specifiek beelden gemaakt zullen worden van uw zoon of dochter is dit van tevoren door de school met u persoonlijk besproken.