Hoofdluiscontrole

In de week na iedere vakantie vindt er in alle groepen een hoofdluiscontrole plaats.
Dit wordt vrijwillig gedaan door ouders. Per groep vragen we hiervoor 2 ouders. Aanmelden kan via de leerkracht of directeur.

Mochten er luizen geconstateerd worden bij uw kind dan krijgt u hier persoonlijk bericht van. Daarnaast krijgen de ouders van de betreffende groep het verzoek om alert op luizen bij hun kind te zijn. Na een week vindt er hercontrole plaats.

De adviezen voor behandeling vindt u hier: https://www.rivm.nl/hoofdluis