Extra ondersteuning

Zoals u bij het item 'groepen' kunt zien, zijn er bij veel combinatiegroepen dagdelen waarop twee leerkrachten voor die groep ingeroosterd zijn. Dit hebben we gedaan om voor elke jaargroep afzonderlijk meer tijd en aandacht van de leerkracht te realiseren. De combinatiegroep wordt op die dagdelen gesplitst en elke jaargroep krijgt dan les van één van de leerkrachten in een groep van maximaal 15 leerlingen. We gebruiken daarvoor 2 extra lesruimtes in het gebouw. 

Daarnaast wordt er ingezet op een breder aanbod voor kinderen die meer uitdaging aankunnen. Zij krijgen buiten de groep wekelijks aanvullende lesstof aangeboden, die ze binnen hun eigen groep gedurende de week verwerken.

We bieden ook pre-teaching en tutoring om kinderen goed aan te kunnen laten sluiten bij de lesstof in de groep. Pre-teaching is het voor de les apart nemen van een groep leerlingen en hen alvast de instructie te geven die gaat volgen in de les. Hierdoor horen deze leerlingen de uitleg tweemaal, hetgeen een positief effect heeft op de leeropbrengsten. Preteaching gebeurt altijd in een kleine groep, maar soms ook individueel.

Tutoring betreft het in spelvorm met (vaak) oudere leerlingen oefenen aan persoonlijke leerdoelen, zoals het automatiseren van rekenen. Daarbij staat het leren van en met elkaar centraal. We organiseren dit op 4 ochtenden per week in de hal.