Schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Onze school is een school die waarde hecht aan een sterke relatie met ouders.
We proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.

De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:
1. De school is een veilige school
2. Leerkrachten en leerlingen gaan respectvol met elkaar om
3. Ouders worden goed geïnformeerd
4. De school organiseert jaarlijks een ouderavond
5. De school gaat in dialoog met ouders over kwaliteit en organisatie