Schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk, dat het IKC een veilige en verzorgde omgeving is voor de kinderen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Ons IKC hecht waarde aan een sterke relatie met ouders.
We proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.

De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:
1. Ons IKC is een veilig IKC
2. Medewerkers en kinderen gaan respectvol met elkaar om
3. Ouders worden goed geïnformeerd
4. Het IKC organiseert jaarlijks een ouderavond
5. Het IKC gaat in dialoog met ouders over kwaliteit en organisatie