Ouders en opvang

Oudercommissie

Wij vinden een goede samenwerking met ouders belangrijk. Daarom heeft elk IKC een oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een aantal malen per jaar bijeen komen en overleg voeren met de IKC-directeur over het reilen en zeilen op de locatie. Zo brengen zij advies uit over onderwerpen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van onze opvang. Hierbij kunt u denken aan het doornemen van het inspectierapport, activiteiten op de locatie, etcetera.

Momenteel zoeken wij nog ouders voor onze oudercommissie! Vraagt u zich af of dit iets voor u kan zijn? Neem dan gauw contact op met onze pedagogisch medewerkers.